• Akaryakıt Servis İstasyonları Paket Sigortası

  Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası, akaryakıt servis istasyonları ile bu gibi yerlerde bulunabilecek olan motel, kafeterya, market veya alışveriş merkezleri gibi tesislerin, binalarını, muhteviyatını (demirbaş, makine-tesisat (pompalar ve tanklar dahil), emtea, kasa muhteviyatı), camlarını,reklam panolarını, sizi ve personelinizi koruyor. Yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riski sizin adınıza üstleniyor; hatta yangın sonucu uğrayacağınız maddi zararların yanısıra, yazar kasa ve kasalarda bulunan kıymetleri de güvence altına alıyor. Ayrıca, iş durması nedeniyle oluşacak maddi kayıpları da belli bir oranda karşılıyor.

  • Yangın, yıldırım, infilak
  • Yer kayması
  • Yer kayması ek teminatı-civar kazılar
  • Deprem ve yanardağ püskürmesi
  • Enkaz kaldırma masrafları
  • Fırtına
  • Duman
  • Kar ağırlığı
  • Sel, su baskını
  • Dahili su
  • Sprinkler sızıntısı
  • İzolasyon yetersizliği
  • Kara taşıtları çarpması
  • Hava taşıtları çarpması
  • Deniz taşıtları çarpması
  • İş durması
  • Kira kaybı
  • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri kötü niyetli hareketler, terör
  • Hırsızlık
  • Bina sabit tesisat hırsızlık
  • Pompacıların üzerinde bulunan para
  • Nakit para ve kıymetli evrak hırsızlıığı
  • Taşınan para hırsızlığı
  • Emniyeti suiistimal
  • Geçici adres-nakil
  • Yangın mali sorumluluğu
  • Cam ve reklam panosu kırılması
  • Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması
  • Makine kırılması
  • Soğutucu cihazlarda ürün bozulması
  • Elektronik cihaz
  • Çalışanlara ait özel eşyalar
  • Fiziki zararlar teminatı
  • Ferdi kaza 
  • Eksik sigorta klozu
  • Yeraltı tanklarından sızıntıya bağlı mal kaybı
  • Yakıt pompası ikmal tabancasının / hortumunun kopması (break-away) hasarları
  • Yeraltı akaryakıt tanklarına yanlış yakıt dolumu
  • İşveren sorumluluk
  • Dış Görev
  • Servis aracı ile Taşıma
  • Manevi Tazminat
  • Meslek Hastalıkları
  • Üçüncü şahıs sorumluluk
  • Emanete bırakılan araçlar
  • Liftten Düşme
  • Araca Yanlış Yakıt Dolumu
  • Oto Yıkama
  • Çevre Kirliliği
  • Hukuksal koruma